Hoofd/nek

70% van de mensen ervaart wel eens een vorm van nekpijn. Meestal is die pijn a-specifiek, dus zonder een aanwijsbare oorzaak zoals een cervicale hernia of een tumor. De hevigheid van de nekklachten kan per moment en per persoon verschillen. Hierbij kan ook sprake zijn van uitstraling naar de arm, duizeligheid (BPPD), kaakklachten en hoofdpijn. Van cervicogene en spierspanningshoofdpijn tot migraine.

Nekklachten kunnen onder meer ontstaan door overbelasting, (verkeerde) houdingen en bewegingen, blokkades in de wervelkolom of stress. Maar ook door een trauma, zoals een auto-ongeluk (we spreken dan over een whiplash).

We kijken samen met jou naar de oorzaak van de nekklachten en de factoren die hierop van invloed zijn. Zo kunnen we bepalen hoe we de klachten het beste kunnen behandelen en hoe je ze in de toekomst kunt voorkomen.

Wat zijn nekklachten?

Nekklachten zijn zeer vervelend en kunnen ervoor zorgen dat u beperkt wordt in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Nekklachten kunnen ontstaan door verschillende factoren. Hoe deze klachten het beste behandeld kunnen worden is afhankelijk per persoon en de oorzaak van de klachten. Hieronder ontdekt u welke soorten nekklachten er zijn, welke symptomen daarbij horen en met welke behandelmethoden deze nekklachten behandeld kunnen worden.

Soorten nekklachten

De locatie, ernst en bijkomende klachten van uw nekklachten kunnen veel vertellen over de mogelijke oorzaken. Zo kunnen nekklachten zorgen voor bijkomende hoofdpijn, kan slapen pijnlijk zijn of heeft u wellicht pijn in uw nek door een probleem in de rug.

Hoofdpijn en nekklachten

 • Nekhernia
 • Nekklachten + rugpijn
 • Nekklachten + schouderpijn
 • Nekklachten na val/ongeluk
 • Nekklachten tijdens slapen
 • Whiplash
 • Overige nekklachten

Symptomen bij nekklachten

De volgende symptomen komen vaak voor bij nekklachten:

 • Stijfheid in de nek
 • Pijnscheuten
 • Uitstraling schouder/arm
 • Pijnklachten in nek, arm of schouders
 • Uitstraling naar het hoofd
 • Spierspanningshoofdpijn
 • Tintelingen
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Nek niet goed kunnen bewegen

Oorzaken nekklachten

De oorzaken voor het ontstaan van nekklachten zijn zeer divers en verschillen per persoon in de mate van ernst. Een bekende aandoening die pijnklachten in de nek veroorzaakt is een nekhernia. Er zijn ook andere factoren waardoor nekklachten kunnen ontstaan:

 • Een whiplash als gevolg van een sport- of (auto)ongeluk
 • Overbelasting van nekspieren
 • Provocerende bewegingen
 • Langdurig in een ‘verkeerde’ houding zitten, lopen, staan of slapen
 • Spierverrekking
 • Nekhernia
 • Vermoeidheid, spanningen, stress
 • Slijtage
 • Kou/tocht
 • Schouderletsel
 • Artrose
 • RSI

Welke nekklachten heeft u?

Er bestaan verschillende aandoeningen in de nek zoals (acute) nekklachten, een nekhernia of een whiplash:

 • (Acute) nekklachten zijn vaak het gevolg van overbelasting van de spieren en banden in de nek. Wanneer nekklachten acuut worden genoemd is de oorzaak vaak onbekend en is de pijn meestal binnen 4 tot 6 weken verdwenen.
 • Nekklachten die langer aanhouden 7 tot 12 weken en/of waarbij tintelingen, krachtverlies of hevige uitstralende pijn in een of beide armen optreden kunnen mogelijk een andere oorzaak hebben. Wellicht heeft u een nekhernia? Of is er sprake van artrose in de nekwervels (vnl. bij ouderen). Nekklachten die langer aanhouden worden ook wel chronische nekklachten genoemd.
 • Indien de nekpijn het gevolg is van een trauma, zoals een auto ongeluk, kan er ook gedacht worden aan een whiplash.

Behandeling bij nekklachten

Het is van essentieel belang om de oorzaak van uw nekklacht(en) te achterhalen en te behandelen. De fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van o.a. nekklachten en helpt u graag bij het verhelpen of verminderen van uw nekklachten.

Wilt u direct starten met een behandeling? Dan bieden wij u een intake aan. Tijdens de intake voeren wij een uitgebreid onderzoek uit om de oorzaak van uw nekklachten in kaart te brengen.

Atlastherapie

Atlastherapie

De Atlas is de bovenste nekwervel, vernoemd naar de god Atlas die de aarde op zijn schouders torst. De bovenste nekwervel, de atlas, draagt het hoofd boven op de schouders van de nekwervel. De bovenste twee nekwervels, de atlas en de draaier, gebruiken we met name om onze ogen en het evenwichtsorgaan goed horizontaal te kunnen stellen zodat ze parallel staan aan de horizon. Het is een zeer fijngevoelig systeem wat bijvoorbeeld gevoeliger is door zijn innervatie (zenuwvoorziening) dan onze vingertoppen.

Vanuit de bovenste twee nekwervels (segmenten) ontspringen zenuwvezels die zowel het hoofd, de nek maar ook de hals innerveren (van informatie voorzien). Bij problemen in de functie van de atlas zien we vaak hoofdpijnklachten, nekklachten en lage rugklachten die vaak al decennia bestaan en waarbij fysiotherapie maar tijdelijk en beperkt helpt. Vaak zien we dat de klachten rond de puberteit zich openbaren en dat er in de jaren daarna een combinatie van die drie regioklachten gaat ontstaan.

Het gericht corrigeren van de functie van de atlas is een specialistisch werk waarvoor aanvullende scholing als Manueel Therapeut onontbeerlijk is. Er zijn vele mobilisatie- en manipulatietechnieken in de afgelopen 100 jaar ontwikkeld. Kracht is geen item en die manipulatietechnieken waarvan bekend zijn dat ze een mogelijk risico in zich hebben zijn vanaf 1980 bekend en worden in Nederland niet meer gedoceerd en ook niet meer toegepast. Het is de richting van de mobilisatie die bepalend is voor het effect. De behandeling is dus zonder risico voor de vitale structuren (bloedvaten) in de nek.

Meest kenmerkend is de asymmetrie in functie die een asymmetrie in de vorm en de stand van het hoofd en de schedel. De schedelnaden sluiten als het kind 1.5-2 jr. oud is en daarna groeit de schedel nog door de groei van de hersenen maar de vorm en de asymmetrie in de vorm gaan niet meer over. Die asymmetrie in functie en vorm blijft bestaan waardoor een compensatiemechanisme in de gehele wervelkolom ontstaat die pas na gerichte manueel therapeutische behandeling herstelt.

De Atlas is één van de vijf key-points (sleutelpunten) in de wervelkolom. Na het behandelen van de Atlas dienen alle vijf sleutelpunten gecorrigeerd te worden opdat een goed resultaat behaald wordt. Veel ervaring en expertise bij de Manueel Therapeut is noodzakelijk.